Thong Thả hiện cung cấp 4 dịch vụ kế toán chính:

1. Dịch vụ kế toán trọn gói

2. Dịch vụ quyết toán thuế (Dịch vụ kế toán dọn dẹp sổ sách)

3. Dịch vụ lập hồ sơ tài chính

4. Dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm

Dịch vụ kế toán trọn gói - Kế toán Thong Thả

Dịch vụ kế toán trọn gói

Dịch vụ kế toán trọn gói hay còn gọi là dịch vụ kế toán thuế. Khi sử dụng gói dịch vụ này doanh nghiệp không chỉ được kê khai thuế mà còn được giúp lập các báo cáo thuế VAT, báo cáo thuế thu nhập cá nhân,…và được tư vấn về tình trạng tài chính lỗ lãi.