Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • Author
  Posts
 • #1926

  Mr Hỏi Giúp
  Moderator

  Người hỏi: Hoàng Ngọc Bách
  Câu hỏi:
  Công ty tôi phải chi tiền môi giới cho việc tìm đối tác đầu tư vào công trình thì tiền chi đó có được tính vào chi phí không? (đối tác có cung cấp hợp đồng và hoá đơn)

  #1928

  Ms Đáp Giùm
  Moderator

  Tại Khoản 1, Mục IV, Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN quy định:

  “1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Mục này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  1.1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

  1.2. Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật”.

  Căn cứ hướng dẫn trên thì tiền môi giới có liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh có đầy đủ, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật thì được hạch toán vào chi phí.

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.