Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • Author
  Posts
 • #1920

  Mr Hỏi Giúp
  Moderator

  Người hỏi: Lê Thái Dương
  Câu hỏi:
  Thong Thả xin cho tôi hỏi hai câu hỏi sau liên quan đến điều kiện giảm trừ thuế thu nhập doanh nghiệp
  1- Doanh nghiệp của tôi đã  đóng tiền bảo hiểm XH, BHYT cho người lao động theo hợp đồng lao động thì chi phí này có được tính vào chi phí hợp lý được trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN?

  2- Nếu trong hợp đồng lao động có ghi rõ mức phụ cấp trả hàng tháng cho người lao động thì các khoản phụ cấp đó có được tính vào chi phí hợp lý được trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN?
  Xin cảm ơn!

  #1922

  Ms Đáp Giùm
  Moderator

  Chào bạn Thái Dương, theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì các nội dung bạn hỏi được quy định như sau:
  1- Các khoản trích nộp quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định đều được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

  2- Các khoản chi trả cho người lao động mang tính chất tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp trả cho ngưòi lao động theo quy định của pháp luật đã ghi rõ trong hợp đồng lao động thì được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

  Như vậy doanh nghiệp của bạn sẽ được hoàn thuế TNDN nhé!

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.