Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • Author
  Posts
 • #1916

  Mr Hỏi Giúp
  Moderator

  Người hỏi: Dương Tùng Thiện
  Câu hỏi:
  Công ty tôi đã có các tờ khai tạm tính thuế TNDN theo quý, vậy quyết toán cuối năm xử lý số thuế TNDN chênh lệch tăng hoặc giảm sau quyết toán như thế nào?

  #1918

  Ms Đáp Giùm
  Moderator

  Theo hướng dẫn tại Điểm 3.4, Phần II Công văn số 353/TCT-CS ngày 29/1/2010 của Tổng cục Thuế thì:

  – Trường hợp DN tự quyết toán thuế TNDN của năm 2009 có phát sinh số thuế TNDN được ưu đãi miễn, giảm, gia hạn cao hơn so với số tạm tính của 4 quý. Chênh lệch tăng thêm đó sẽ được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến hết ngày 30/10/2010.

  – Trường hợp DN tự quyết toán thuế TNDN của năm 2009 có phát sinh số thuế TNDN được ưu đãi miễn, giảm, gia hạn thấp hơn so với số tạm tính của 4 quý thì DN lập hồ sơ khai bổ sung điều chỉnh theo quy định tại Điểm 5.1, Mục I, Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.