Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • Author
  Posts
 • #1923

  Mr Hỏi Giúp
  Moderator

  Người hỏi: Nguyễn Thu Hiền
  Câu hỏi:
  Doanh nghiệp chung tôi thuộc quy mô vừa và nhỏ được áp dụng Thông tư số 03/2009/TT-BTC về giảm 30% thuế TNDN, vậy: Khi làm quyết toán thuế TNDN có phải kê khai phụ lục 03-4H/TNDN, theo tôi thấy phụ lục 03-4H/TNDN là phụ lục ưu đãi cho cơ sở SXKD sử dụng nhiều lao động nữ mà công ty tôi không được ưu đãi về khoản này vậy có phải kê khai phụ lục này không?

  #1925

  Ms Đáp Giùm
  Moderator

  Theo hướng dẫn tại Điểm 3, Phần 3 Công văn số 353/TCT-SC ngày 29/1/2010 hướng dẫn quyết toán thuế TNDN 2009, thì: “Trường hợp doanh nghiệp được giảm thuế theo các giải pháp của Chính phủ kích cầu đầu tư, tiêu dùng; chống suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp thì sử dụng phụ lục Mẫu số 03-4H/TNDN để kê khai số thuế TNDN được miễn, giảm.”.

  Như vậy, đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa được giảm 30% số thuế TNDN năm 2009 theo quy định tại Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính thì số thuế TNDN được giảm thực hiện trên Phụ lục mẫu số 03-4H/TNDN như sau:

  Doanh nghiệp ghi bổ sung: Thuế TNDN được giảm theo các giải pháp kích cầu của Chính phủ = (Thuế TNDN phải nộp năm 2009 x 30%).

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.