Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • Author
  Posts
 • #1997

  Mr Hỏi Giúp
  Moderator

  Công ty chúng tôi mới thành lập với ngành nghề hoạt động chế biến cung cấp suất ăn công nghiệp, vậy có được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhâp doanh nghiệp không?

  #1998

  Ms Đáp Giùm
  Moderator

  Căn cứ nguyên tắc phân ngành kinh tế quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 143/TCTK-PPCĿ (22/12/1993) của Tổng cục thống kê về việc ban hành hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân và TTLT số 07/2001/TTLT/BKH-TCTK (10/11/2001) của Bộ kế hoạch – đầu tư và Tổng cục thống kê hướng dẫn ngành, nghề kinh doanh sử dụng trong đăng ký kinh doanh thì hoạt động chế biến cung cấp suất ăn công nghiệp mà công ty đang thực hiện thuộc ngành dịch vụ.

  Vì vậy, công ty không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với ngành nghề sản xuất hàng hóa theo qui định tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC (22/12/2003) của Bộ tài chính

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.