Công ty TNHH Thong Thả

Địa chỉ:

– Cơ sở 1: tòa nhà CDS, số 477 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

– Cơ sở 2: số 105/622 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 024-6650-9777  0973577555

Email:       lienhe@thongtha.vn