Posts

Làm việc với cơ quan thuế như thế nào?

Công ty bạn vừa nhận được thông báo quyết toán thuế tuy nhiên bạn gặp phải rất nhiều vấn đề như: sổ sách chứng từ thiếu và sắp xếp lộn xộn, nhiều khoản chi không hợp lý, kế toán trực tiếp làm sổ sách đã nghỉ, công ty bạn chưa có mối quan hệ với đội kiểm tra thuế…

Thong Thả xin giới thiệu với bạn một quy trình làm việc thực tế làm việc với cơ quan thuế như ở dưới đây.

– Liên hệ với đội kiểm tra thuế để trao đổi lựa chọn hình thức quyết toán thuế (quyết toán tại doanh nghiệp hay tại cơ quan thuế), nội dung quyết toán thuế.
– Thu thập thông tin các hóa đơn, chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp (lập bảng excel liệt kê chứng từ đầu vào và đầu ra hàng năm).
– Kiểm tra chứng từ kế toán và sắp xếp theo trình tự.
– Đưa giải pháp hợp lý hóa các chứng từ chưa hợp lệ;
– Tổng hợp doanh thu và chi phí, tính toán lại lợi nhuận sau khi kiểm tra sổ sách chứng từ.
– Gặp và giải trình với cơ quan thuế .
Những bước đơn giản như vậy, tuy nhiên nếu không có kế toán chuyên môn và kinh nghiệp có thể doanh nghiệp bạn sẽ gặp khá nhiều khó khăn. Thong Thả có thể giúp bạn thực hiện những công việc trên một cách chính xác và nhanh chóng. Đặc biệt Thong Thả nhận làm quyết toán thuế cho những công ty chưa có quyết định quyết toán thuế. Thong Thả sẽ liên hệ với cơ quan thuế xin được quyết toán thuế.  Hầu hết các doanh nghiệp đều có tâm lý sợ quyết toán thuế, đó là một sai lầm lớn. Dù trước hay sau công ty của bạn đều phải quyết toán thuế. Một vài lợi ích dưới đây cho thấy việc chủ động quyết toán thuế là có lợi.
– Công ty bạn chủ động được thời gian quyết toán.
– Chủ động đề xuất được hình thức quyết toán thuế (làm việc tại cơ quan thuế hay doanh nghiệp). Nếu làm việc tại cơ quan thuế thì nội dung kiểm tra sẽ ít hơn, ít bị cơ quan thuế để ý về cách ghi chép sổ sách, chủ yếu là kiểm tra chứng từ đầu vào và ra.
– Chủ động đề xuất nội dung quyết toán thuế. (Một khối lượng công việc phải giải trình và sai phạm đáng kể được giảm bớt nếu bạn làm tốt ngay từ giai đoạn này).
– Giảm tiền thuế nộp phạt, đối với các chứng từ không hợp lệ nếu để càng lâu bạn sẽ phải chi trả nhiều tiền cho khoản lãi tiền phạt.Và còn rất nhiều lợi ích khác nếu bạn chủ động xin quyết toán thuế.Hãy liên hệ với Thong Thả để có giải pháp quyết toán thuế tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn.